Our Members

Member IDMember NameMemeber Admit Date
220836A.H. S. Vagh16-Apr-2004
220819Alexander Vincent01-Jul-1982
8766353B.K. Yadunath29-Oct-2013
5667966B.S. Sridhararaj15-Jan-2002
2283305B. S. Srinath01-Jun-1994
220792C. N. Reddy02-Nov-2004
2573885C.R. Hanumanth01-Jun-1996
8559977C.S. Ravishankar21-Aug-2012
9168799Dinesh Kumar D.K.20-Jan-2015
9710542Dr Belliappa Cariappa Kambeyanda23-Aug-2016
220797Dr. H. S. Shivanna01-Aug-1973
10413431Dr Krishne Gowda13-Nov-2018
6532989Dr. L. Srikantappa13-Jul-2006
8972461Dr. Nagappa G Malleshi16-Sep-2014
5790757Dr. Rajkumar Wadhwa06-Aug-2002
9361334Dr Sonia Mandappa25-Aug-2015
5633684Joseph Mathew Kakkuzhiyil07-Aug-2001
2463503J. P. Aiyanna01-Nov-1995
3362086J. Purushotham15-Mar-1998
1573225Kashinath B. Kattepur01-Mar-1989
2217892K. G. Vasudeva Murthy05-Jul-2016
1242587K. V. Murthy01-Dec-1986
3495174M. G. Byndoor31-Dec-1998
3298725Mosale Krishnamurthy Seetharam26-Nov-1997
8596419Mr. A. Ramesh30-Oct-2012
10031284Mr. Biddappa K.C.22-Aug-2017
9805970Mr. Chandra B13-Dec-2016
220809Mr. Geekay K. Balkrishanan09-Sep-1972
9805453Mr. Jayant Deepak Lulla13-Dec-2016
9710527Mr. Kanthraj C23-Aug-2016
9805447Mr. Karthik V Kashyap13-Dec-2016
10031274Mr. Manjunath K22-Aug-2017
8181878Mr. M. Nagendra Kumar17-Aug-2010
10031278Mr. Monnappa C.D.22-Aug-2017
9805507Mr. Naveen Gowda13-Dec-2016
9710521Mr. Rakshit M23-Aug-2016
1747690Mr. Ranga Rao Krishna01-Jul-1990
10303537Mr Ravi Koti03-Jul-2018
9429317Mr Reginald Wesley17-Nov-2015
912034Mr. S. N. Parthanath01-Jun-1984
10416636Mr Sudheendra G K13-Nov-2018
9710516Mrs. Veena Jairam23-Aug-2016
9805434Mr. Ullas Pandit T13-Dec-2016
9710532Mr. Umesh Hosabettu23-Aug-2016
220818N. M. Khorakiwala09-Sep-1972
1573215N. Shetty Nagappa01-Mar-1989
9361349Peyush Kumar25-Aug-2015
8017510P. M. Nanaiah29-Oct-2013
220807Praphulla V. Chandra09-Sep-1972
9361372Raghavendra Prasad25-Aug-2015
220815R. N. Pratap09-Sep-1972
10242211Rtn. Aditya Desiraju03-Apr-2018
10242203Rtn. Gangadhar Gowda03-Apr-2018
9361294Rtn K VIKRAM DAS25-Aug-2015
10242214Rtn. Sathish N03-Apr-2018
3408290R. Venkatesh Venkatesh18-Aug-1998
5276037Sam Cherian Kumbukattu27-Aug-2000
6128676Shreeshail Ramannavar10-May-2004
2273475S. K. Lakshminarayana01-Jan-1994
3408294S. Sundaram31-Jul-1998
3106925Yashoda Salian17-Sep-1996